Καλώς ήλθατε στην BioPath Innovations

Η εταιρεία μας αποτελείται από μία διεπιστημονική ομάδα που σκοπό της έχει την παροχή διαγνωστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν σε βιοδείκτες, στο σχεδιασμό κλινικών μελετών, στη στατιστική ανάλυση, στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και στις κλινικές εφαρμογές.

Η ομάδα μας

Η ομάδα μας συμμετέχει σε διάφορες ευρωπαϊκές ανεξάρτητες επιτροπές για την ανάπτυξη, τον έλεγχο ποιότητας και την ασφάλεια στις διαγνωστικές διαδικασίες όπως την United Kingdom National External Quality Assessment Service (UK NEQAS) και είμαστε μέλη της συμβουλευτικής Επιτροπής του European Molecular Genetics Quality Network (EMQN).

Οι πιστοποιήσεις μας

     

Το εργαστήριό μας

Οι διαφορετικές τεχνολογίες που εφαρμόζονται στο εργαστήριό μας, είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του κάθε ασθενούς ξεχωριστά για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προφίλ.

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε:

  • Μοριακό έλεγχο με Τεχνολογία Αλληλούχισης Επόμενης Γενεάς (Next Generation Sequencing) που μας παρέχει τη δυνατότητα μελέτης πολλών γονιδίων ταυτόχρονα.
  • Μοριακό έλεγχο με Τεχνολογία Cobas z480 για μελέτη μεμονομένων βιοδεικτών.
  • Μοριακό έλεγχο με Τεχνολογία Idylla για μελέτη μεμονομένων βιοδεικτών.
  • Μελέτη έκφρασης πρωτεϊνών με τη πλατφόρμα BenchMark Ultra-Ventana.