Υπηρεσίες

Διαγνωστικές Υπηρεσίες

Οι άρτιες εγκαταστάσεις της  εταιρείας μας είναι ικανές να προσφέρουν μία πλήρη σειρά παθολογοανατομικών και μοριακών εξετάσεων εστιάζοντας σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και εξετάσεις είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του κάθε ασθενούς ξεχωριστά.

Υπηρεσίες R&D Και B2B

Προσφέρουμε συμβουλευτικές  υπηρεσίες και σχεδιασμό μελετών στην εφαρμογή, έρευνα και ανάπτυξη βιοδεικτών στον τομέα της ογκολογίας.

Διαθέτουμε εξειδικευμένους συνεργάτες στον τομέα της παθολογοανατομίας, μοριακής γενετικής, στατιστικής ανάλυσης, κανονιστικού πλαισίου και ορθής κλινικής πρακτικής για την εφαρμογή προγραμμάτων από προ-κλινικά μοντέλα έως κλινικές μελέτες στον τομέα των companion diagnostics.