Προϊόντα

Lung

 • Lung Core Panel: 9 Genes
 • Lung Core Panel: 13 Genes  (9 + 4 fusion)
 •  Lung Full Panel: 23 Genes
 •  Lung Full Panel: 23 Genes + Fusion Panel: ALK, RET, ROS1, NTRK1
 • Lung Profile 1: Lung Core Panel   + PD-L1 + ALK (IHC) + MSI
 • Lung Profile 2: Lung  Full Panel + PD-L1 + ALK (IHC) + MSI
 • Fusion Panel: ALK, RET, ROS1, NTRK1
 • ALK Fusions
 • ROS1 Fusions

Familial

 • Familial Melanoma
 • Familial Pancreas
 • HBOC
 • HBOC 11 Genes 
 • HBOC 11 Genes – Reflex
 • HBOC 13 Genes +BRCA1/2 MLPA
 • Familial Colorectal Cancer: 6 Genes
 • HNPCC: 4 Genes
 • FAP: 2 Genes
 • Identification of specific inherited mutation in Family Members
 • BRCA1/2 MLPA

Melanoma

 • Melanoma Core Panel: 13 Genes
 • Melanoma Panel: 21 Genes
 • Melanoma Profile 1: Melanoma 13 Genes  + Familial Melanoma CDKN2A, CDK4, MC1R + PD-L1 + MSI
 • Melanoma Profile 2: Melanoma 21 Genes   + Familial Melanoma CDKN2A, CDK4, MC1R + PD-L1 + MSI

Colorectal

 • Colorectal Core Panel: 6 Genes
 • Colorectal Core Panel: 17 Genes
 • Colorectal Comprehensive  Panel: 33 Genes

Single Genes

 • BRAF 
 • EGFR
 • KRAS
 • NRAS
 • KIT
 • PDGFRA
 • PIK3CA
 • MSI
 • EGFR Resistance Mutations: T790M
 • ALK Resistance Mutations
 • ROS1 Resistance Mutations

Pathology

 • ERBB2-IHC
 • ERBB2-ISH
 • ER-IHC
 • PR-IHC
 • Ki67-IHC
 • Breast IHC Panel
 • Breast IHC + ISH Panel
 • ALK-IHC
 • ALK-ISH
 • CMET – IHC
 • CMET – ISH
 • MMR – IHC
 • PD-L1 – IHC
 • TIL’S – IHC

Rare Tumors

 • Rare Tumors Panel 1: 35 Genes 

Liquid Biopsies

 • All panels and genes

GIST

 • Gist Core Panel: 6 Genes