Πιστοποιήσεις

  1. Το εργαστήριό μας συμμετέχει σαν εργαστήριο επικύρωσης (Validation lab) σε Σχήματα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου του EMQN που αφορούν στη Μοριακή Παθολογία και στους Βιοδείκτες.
  2. Έχουμε λάβει την πιστοποίηση του ISO 9001:2015 για την παροχή υπηρεσιών παθολογοανατομικών, μοριακών και γενετικών αναλύσεων
  3. Έχουμε λάβει διαπιστεύσεις απο τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ISO 15189:2012 για τη διενέργεια των μοριακών δοκιμών του εργαστηρίου.
  4. Αποτελούμε επίσης συμβεβλημένο διαγνωστικό εργαστήριο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).