Επιστημονική Ομάδα

Sam Murray
B.Sc (Hons), Ph.D

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Τάσος Καλογεράκης
B.Sc, MBA

Διευθυντής Ανάπτυξης και Εμπορικού Τμήματος

Cedric Gouedard
B.Sc, Ph.D

Επικεφαλής Εργαστηρίου

Φανή Γραβεσέα
MD

Ιατρικός Υπεύθυνος

Συμβεβλημένο Διαγνωστικό εργαστήριο του ΕΟΠΠΥ