Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

  1. Σκοπός

1.1 Αυτή η διαδικασία περιγράφει πως οι προσωπικές σας πληροφορίες δύναται να χρησιμοποιηθούν και να αποκαλυφθούν καθώς και πως μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές.

1.2 Η BioPath Innovations S.A. («BPI») είναι ένα εργαστήριο κλινικής αναφοράς πλήρους υπηρεσίας που λειτουργεί με πελάτες, κλινικούς ιατρούς και ασθενείς στην Ελλάδα. Στην BPI, δεσμευόμαστε να σας προσφέρουμε την ύψιστη ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και να αποκτήσουμε με εσάς μια σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Αυτή η εμπιστοσύνη περιλαμβάνει τη δέσμευσή μας να σεβόμαστε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προστατευμένων πληροφορίων υγείας των ασθενών. Οι προστατευμένες πληροφορίες υγείας (Protected Health Information«PHI«) συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών σας πληροφοριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με την παλαιότερη, παρούσα ή μελλοντική σας σωματική ή ψυχική υγεία ή κατάσταση αλλά και την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Οι PHI που επεξεργάζεται συνήθως η BPI ξεκινά με ότι αφορά την προσωπική ταυτοποίησή σας καθώς και το ιατρικό σας ιστορικό (όπως το όνομα σας, η διεύθυνσή σας, η ημερομηνία γέννησής σας, το παραπεμπτικό εξέτασής σας, το αποτέλεσμα της εξέτασης κλπ.) όπως τα λαμβάνουμε από τον ιατρό σας ή άλλες πηγές. Επιπλέον, στην BPI δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε πιθανές νέες PHI ενός ατόμου όπως τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δεδομένων που συλλέγουμε, δημιουργούμε ή επικοινωνούμε στο πλαίσιο των διαγνωστικών εξετάσεων που πραγματοποιούμε εκ μέρους σας.

 

  1. Υποχρεώσεις

2.1.1 Η BPI δεσμεύεται να συλλέγει, να επεξεργάζεται, να διατηρεί και να αποκαλύπτει ιατρικές πληροφορίες μόνο με τρόπο που συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της εκάστοτε χώρας και της ΕΕ αναφορικά με τις PHI των ασθενών.

2.1.2 Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και της εκάστοτε χώρας η BPI υποχρεούται να παρέχει ενημέρωση πρακτικών περί ιδιωτικού απορρήτου (Notice of Privacy Practices-«NPP») στον πελάτη/ασθενή σε ότι αφορά τα εξής: τον τρόπο με τον οποίο η BPI θα λειτουργήσει με τις PHI και τα δικαιώματα του πελάτη/ασθενή σχετικά με αυτές. Η BPI υποχρεούται επίσης να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες όρους των NPP. Άλλοι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης σας ενδέχεται να έχουν διαφορετικές ειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση και τη διαχείριση των PHI που διατηρούν οι ίδιοι.

2.1.3 Η BPI έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της παρούσας ειδοποίησης, στην όποια περίπτωση η νέα αναθεωρημένη ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος ή στον ιστότοπό μας. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πρακτική μας περί ιδιωτικού απορρήτου ώστε όχι μόνο να κατανοήσετε πλήρως τη δέσμευσή μας τόσο στην ιδιωτικότητα όσο και στην προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με την υγειονομική σας περίθαλψη αλλά και να μάθετε πώς μπορείτε να εμπλακείτε στην προστασία των πληροφοριών αυτών.

2.1.4 Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πρακτική περί ιδιωτικού απορρήτου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση:

BioPath Innovations S.A.

Αγίου Κωνσταντίνου, 50

15124, Μαρούσι

Αθήνα, Ελλάδα

+302106300466

info@biopathinnovations.com

dpo@biopathinnovations.com

 

2.2 Επιτρεπόμενες χρήσεις και αποκαλύψεις των PHI σας που μπορεί να κάνει η BPI χωρίς την εξουσιοδότησή σας:

2.2.1 Οι PHI σας θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς θεραπείας, πληρωμής ή υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζονται με τη φροντίδα που παρέχεται σε εσάς και για άλλους σκοπούς όπως επιτρέπονται ή απαιτούνται από το νόμο. Παρόλο που δεν μπορούμε να καταγράψουμε κάθε δυνατή χρήση, όλοι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις PHI σας χωρίς την εξουσιοδότησή σας, θα εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες.

2.2.2 Εάν θελήσουμε ή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις PHI σας για σκοπούς που δεν εμπίπτουν σε αυτές τις γενικές κατηγορίες, θα πρέπει πρώτα να λάβουμε τη γραπτή εξουσιοδότησή σας. Ακόμα και αν μας έχετε εξουσιοδοτήσει, διατηρείτε το δικαίωμα να αποσύρετε την εξουσιοδότησή σας εγγράφως ανά πάσα στιγμή. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η περίπτωση να έχουμε επικαλεσθεί την εξουσιοδότηση προτού μας ενημερώσετε για την απόσυρσή της.

2.3 Η BPI δεν χρειάζεται την έγκρισή σας για την άδεια χρήσης ή αποκάλυψης των PHI σας για τους παρακάτω σκοπούς:

2.3.1 Θεραπεία: η BPI, ως πάροχος υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει στους θεράποντες ιατρούς κλινικές εργαστηριακές εξετάσεις για τους ασθενείς τους, κάνει χρήση των PHI που λαμβάνει από τους ιατρούς σας στο πλαίσιο των εξετάσεών σας (για να ταυτοποιήσει και να εισάγει τα δείγματα και τις εξετάσεις στο/α σύστημά(τα) μας). Επιπλέον, μετά το πέρας των εξετάσεων, η BPI αναφέρει τα αποτελέσματά σας, ως νέες PHI, στους ιατρούς ή / και άλλους εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι θα αποφασίσουν τη θεραπεία σας με βάση τα αποτελέσματα αυτά. Εκτός από τον θεράποντα ιατρό σας, μπορούμε να παρέχουμε τις PHI σας σε εξειδικευμένο ιατρό με σκοπό τη συμβουλευτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τη διαδικασία αυτή, με οποιοδήποτε αποδεκτό τρόπο (email, επιστολή, τηλέφωνο), ενημερώνοντάς μας για την επιθυμητή γνωστοποίηση σε κάποιον ειδικό. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τις PHI σας σε άλλο εργαστήριο δοκιμών εάν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τους ελέγχους, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εξετάσεις.

2.3.2 Πληρωμή: το λογιστικό τμήμα της BPI θα χρησιμοποιήσει και θα αποκαλύψει το PHI σας σε ασφαλιστικές εταιρείες, παρόχους υπηρεσιών υγείας, νοσοκομεία, κρατικές υπηρεσίες και άλλους παρόχους για κάθε απαραίτητη πληρωμή. Για παράδειγμα; Θα αποστείλουμε το όνομα σας, την ημερομηνία παροχής υπηρεσίας, την εξέταση, τον κωδικό διάγνωσης και άλλες πληροφορίες στους ασφαλιστικούς φορείς που ανήκετε, ώστε να πληρωθούμε για τις υπηρεσίες που σας προσφέραμε. Αυτό το δικαίωμα χρήσης εκτείνεται και σε τρίτους που ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τις PHI σας για να μας βοηθήσουν στη συλλογή πληρωμών για τις υπηρεσίες μας.

2.3.3 Παροχή Υπηρεσιών Υγείας: οι PHI σας θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών που απαιτούνται για την υποστήριξη των υπηρεσιών υγείας της BPI. Σχετικά παραδείγματα είναι η παρακολούθηση της αξιοποίησης των πόρων, η ανίχνευση της απάτης, η επιθεώρηση των τιμολόγιων και την αποδοτικότητα της επεξεργασίας των αιτήσεων ή ποιοτική έλεγχοι τον πληροφορικών μας συστημάτων. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν εσωτερικά για την συνεχή βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουμε. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τις PHI σας σε άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για ανάλογες παρακολουθήσεις, αλλά μόνο εάν έχουν ήδη σχέση μαζί σας και μόνο αν ο σκοπός υπάγεται στους παρακάτω: για δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας, δραστηριότητες αξιολόγησης από ομότιμους, ανίχνευση απάτης ή για άλλους περιορισμένους σκοπούς.

2.3.4 Αποκαλύψεις σε εμπορικούς συνεργάτες: η BPI μπορεί να αποκαλύψει τις PHI σας σε άλλες εταιρείες ή συνεργάτες που τις χρειάζονται προκειμένου να μας παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επειδή οι υπηρεσίες αυτές είναι διαφορετικές από τις υπηρεσίες που η εταιρεία μας παρέχει σε εσάς, ονομάζονται «Επαγγελματικές Συνεργασίες». Οι συνεργασίες αυτές πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους των συμβολαίων μεταξύ των συνεργατών ή με το έντυπο «Συμφωνία επαγγελματικών συνεργατών» το οποίο έχει συνταχθεί από εμάς με σκοπό να εξασφαλίσει πως οποιαδήποτε χρήση των PHI σας, θα γίνει με τρόπο που διατηρείται η ιδιωτικότητα τους, όπως κάνουμε και εμείς. Επιπροσθέτως, σε συμμόρφωση με την πολιτική απορρήτου μας, η BPI θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει πως οποιαδήποτε αποκάλυψη των PHI σας θα είναι περιορισμένη στην αρχή της ελαχιστοποίησης. Για παράδειγμα, οι PHI σας μπορεί να αποκαλυφθούν στην υπηρεσία ταχυμεταφοράς του δείγματός σας. Παρ’ όλα αυτά, θα αποκαλυφθούν μόνο τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να πραγματοποιηθεί η ταχυμεταφορά.

2.3.5 Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε συγκεντρωτικές, μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες μας, ή συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, διατηρώντας την εμπιστευτικότητα της ανιχνευσιμότητας.

2.4 Η BPI μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει ή να αποκαλύψει τις PHI σας χωρίς την εξουσιοδότησή σας για τους ακόλουθους σκοπούς, όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο:

2.4.1 Όταν απαιτείται από το νόμο: προκειμένου να συμμορφωθεί με το τοπικό δίκαιο ή το δίκαιο της ΕΕ, τυχόν διατάξεις του δικαστηρίου ή κυβερνητικές εντολές.

2.4.2 Δημόσια υγεία: στις αρχές δημόσιας υγείας για την πρόληψη ή τον έλεγχο ασθενειών, τραυματισμών ή αναπηριών, όπως η αναφορά ζωτικών ή μεταδοτικών ή σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών.

2.4.3 Δραστηριότητες εποπτείας της υγείας: στον οργανισμό εποπτείας της υγείας για εξουσιοδοτημένες από το νόμο δραστηριότητες επιτήρησης (για παράδειγμα, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εργαστηριακής επιθεώρησης των εγκαταστάσεων μας από τις ρυθμιστικές αρχές).

2.4.4 Δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες: σε δικαστήρια, σε συμμετέχοντες σε αγωγές ή σε κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως απαιτούνται κατά τη διάρκεια δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας.

2.4.5 Επιβολή του νόμου: σε υπαλλήλους επιβολής του νόμου που σχετίζονται με εγκλήματα και άλλους σκοπούς επιβολής του νόμου.

2.4.6 Ιατροδικαστές: σε ιατροδικαστές, ιατρούς ή σε υπεύθυνους κηδείας με σκοπό την ταυτοποίηση ή τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου ή για άλλα καθήκοντα που επιτρέπονται από το νόμο.

2.4.7 Έρευνα: σε ερευνητές, όταν η απαλλαγή του ατόμου ή η τροποποίηση της εξουσιοδότησης και τόσο η ερευνητική πρόταση όσο και τα καθιερωμένα ερευνητικά πρωτόκολλα έχουν εγκριθεί είτε από ένα θεσμικό όργανο αξιολόγησης είτε από ένα συμβούλιο ιδιωτικού απορρήτου που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των PHI.

2.4.8 Απειλή για την υγεία ή την ασφάλεια: σύμφωνα με το νόμο, για να αποφευχθεί η σοβαρή απειλή για την προσωπική υγεία ή την ασφάλεια για άλλους (έλεγχος της άδειας ενός ιατρού).

2.4.9 Ειδικές κυβερνητικές λειτουργίες: στις αρχές στρατιωτικής διοίκησης, στους υπαλλήλους της εθνικής ασφάλειας και των υπηρεσιών πληροφοριών για δραστηριότητες που κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση των αντίστοιχων αποστολών τους, ή στους αξιωματούχους επιβολής του νόμου που έχουν την επιμέλεια ενός φυλακισμένου.

2.4.10 Αποζημίωση των εργαζομένων: στο βαθμό που επιτρέπεται και στο μέτρο που απαιτείται για τη τήρηση του νόμου σε σχέση με  την αποζημίωση των εργαζομένων ή παρόμοια προγράμματα.

2.5 Τα δικαιώματά σας σχετικά με την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα περί των προστατευμένων πληροφοριών υγείας σας (PHI).

2.5.1 Πρόσβαση: Κατέχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση και να λάβετε ένα αντίγραφο των PHI σας. Πρέπει να το ζητήσετε εγγράφως. Θα απαντήσουμε εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας. Αν το αίτημά σας απορριφθεί, πρέπει να εξηγήσουμε το γιατί εγγράφως και να σας πούμε τα δικαιώματα που έχετε. Αν δεν διαθέτουμε τις πληροφορίες που αναζητάτε, αλλά γνωρίζουμε πού είναι, πρέπει να σας ενημερώσουμε περί του θέματος.

2.5.2 Τροποποιήσεις: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να τροποποιήσουμε τις PHI σας σχετικά με τη θεραπεία και τους λογαριασμούς σας, εάν νομίζετε ότι υπήρξε λάθος ή ότι λείπουν πληροφορίες. Πρέπει να υποβάλλετε γραπτώς το αίτημά σας και να αναφέρετε την αιτία για αυτό. Η BPI έχει περιθώριο εξήντα (60) ημέρες για να απαντήσει στο αίτημα. Εάν δεν είμαστε σε θέση να ενεργήσουμε σχετικά με το αίτημα εντός των 60 ημερών, θα σας ειδοποιήσουμε ότι επρόκειτο να παρατείνουμε το χρόνο απόκρισης κατά 30 ημέρες. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ανταπόκρισης, θα σας εξηγήσουμε την καθυστέρηση γραπτώς και θα σας δώσουμε μια νέα ημερομηνία για το πότε να περιμένετε μια απάντηση. Μπορούμε να αρνηθούμε το αίτημά σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να σας δώσουμε μια γραπτή δήλωση με τους λόγους της άρνησής σας και ποιες άλλες επιλογές είναι διαθέσιμες σε εσάς. Αν αποδεχτούμε το αίτημά σας, θα σας ζητηθεί να μας πείτε τα άτομα τα οποία επιθυμείτε να λάβουν τις τροποποιήσεις. Θα χρειαστεί επίσης να συμφωνήσετε με την ενημέρωσή μας σχετικά με οποιονδήποτε άλλο έλαβε τις προηγούμενες πληροφορίες πριν από τις τροποποιήσεις και στις οποίες μπορεί να βασίστηκε σχετικά με τη θεραπεία σας.

2.5.3 Λογιστική: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο κίνησης κοινοποίησης των πληροφοριών για την υγεία σας. Πρέπει να υποβάλλετε γραπτώς το αίτημά σας. Μπορείτε να το ζητήσετε από τις 27/06/2016 και η διατήρηση των πληροφοριών υγείας σας θα είναι για 10 χρόνια. Το αντίγραφο κίνησης που θα λάβετε θα περιλαμβάνει την ημερομηνία, το όνομα και τη διεύθυνση (εάν αυτή είναι γνωστή) του προσώπου ή του οργανισμού που έχει λάβει τις πληροφορίες σας. Θα περιλαμβάνεται επίσης μια σύντομη επεξήγηση των πληροφοριών που δίνονται και τους λόγους της αποκάλυψης.

Εξαιρέσεις ισχύουν στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • να μοιραζόμαστε τις PHI σας για τους σκοπούς θεραπείας, πληρωμής ή υγειονομικής περίθαλψης
  • να μοιραζόμαστε τις PHI αν έχετε δώσει γραπτή συγκατάθεση (θα έχετε υπογράψει μια φόρμα συγκατάθεσης)
  • τη διανομή των πληροφοριών σας στα συστήματα δεδομένων μας
  • να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με άτομα που εμπλέκονται στη περίθαλψη σας
  • να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνείτε μαζί σας σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας
  • να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας πριν από τις 27/06/2016.

Η BPI έχει περιθώριο εξήντα (60) ημέρες για να απαντήσει στο αίτημα σας. Εάν δεν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στο αίτημα εντός των 60 ημερών, θα σας ειδοποιήσουμε ότι παρατείνουμε το χρόνο απάντησης κατά 30 ημέρες. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ανταπόκρισης, θα σας εξηγήσουμε την καθυστέρηση γραπτώς και θα σας δώσουμε μια νέα ημερομηνία για το πότε να περιμένετε μια απάντηση. Το πρώτο αίτημά σας για αντίγραφο κίνησης σε οποιαδήποτε 12-μηνη περίοδο είναι δωρεάν. Τα μεταγενέστερα αιτήματα θα χρεώνονται. Θα ενημερώνεστε για το κόστος πριν από την έναρξη των διαδικασιών δημιουργίας του αντιγράφου κίνησης, ώστε να μπορείτε να σταματήσετε την αίτηση σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να πληρώσετε το κόστος αυτό.

2.5.4 Περιορισμοί: διαθέτετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των πληροφοριών υγείας σας για σχεδιασμό θεραπείας, πληρωμές ή υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Η BPI δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί με το αίτημά σας. Δεν μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό στη χρήση πληροφοριών που είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να κάνουμε.

2.5.5 Εμπιστευτικές Επικοινωνίες: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού η BPI στέλνει τις PHI σας. Το ίδιο ισχύει και για το ποιος θα επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με οποιοδήποτε PHI, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών χρέωσης. Αποτελεί δική σας ευθύνη να μας παρέχετε τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορούμε να χρησιμοποιούμε ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας. Μπορούμε να σας ζητήσουμε να υποβάλετε εγγράφως το αίτημά σας, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα να σας ρωτήσουμε το λόγο του αιτήματος αυτού.

2.5.6 Ειδοποίηση περί Πρακτικών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο σε χαρτί αυτής της NPP εφόσον το ζητήσετε, ακόμα και αν το έχετε ήδη λάβει ηλεκτρονικά.

2.6 Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας εντός και εκτός διαδικτύου.

2.6.1 Μεριμνούμε πολύ για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χρήση εργοστασιακών πρότυπων τεχνικών όπως τα firewalls, κρυπτογράφηση και ανίχνευση παρεισδύσεων. Επομένως, ενώ προσπαθούμε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας που εσείς οι ίδιοι μας διαβιβάζετε ή λαμβάνουμε από εσάς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις πληροφορίες που μας διαβιβάζετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτό διότι δεν μπορούμε να προστατεύσουμε αυτές τις πληροφορίες μέχρι να φθάσουν σε εμάς, καθώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που είναι ενσωματωμένα στις ιστοσελίδες μας.

2.6.2 Τα μη-προσωποποιημένα δεδομένα διατηρούνται με διαδικασίες ρουτίνας. Αυτές περιλαμβάνουν ανώνυμους κωδικούς πελατών από την παραλαβή έως και την αποδέσμευσή τους στο QMS (σύστημα διαχείρισης ποιότητας) και σε όλα τα άλλα συστήματα βασισμένα σε τεχνολογίες πληροφορικής (IT), συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνου και φαξ. Οι διεργασίες μεταφοράς δεδομένων και αποθήκευσης δεδομένων που βασίζονται στο Διαδίκτυο και σε LIMS (συστήματα διαχείρισης εργαστηριακών πληροφοριών) διατηρούν τις σχετικές διαδικασίες ISO27001 και συμμορφώνονται με τις πολιτικές μας σχετικά με την Ασφάλεια Πληροφοριών, την επεξεργασία δειγμάτων και το Σχέδιο Συνέχειας Επιχειρήσεων.

2.6.3 Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση των υπαλλήλων και των εργολάβων της BPI σε προσωπικές πληροφορίες. Μόνο οι εργαζόμενοι και οι εργολάβοι που έχουν επιχειρηματικό λόγο να γνωρίζουν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας για τη σημασία της διατήρησης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των πελατών μας.

2.6.4 Αναθεωρούμε τις ρυθμίσεις ασφαλείας μας κατά διαστήματα, όποτε κρίνουμε σκόπιμο.

2.7 Τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να συμβάλετε στην προστασία των πληροφοριών σας;

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της BPI στον οποίο έχετε καταχωρήσει και έχετε επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης, σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν. Ποτέ δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας σε ανεπιθύμητη τηλεφωνική κλήση ή σε ανεπιθύμητο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Να θυμάστε επίσης να αποσυνδέεστε από τον ιστότοπο της BPI και να κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν ολοκληρώνετε την εργασία σας. Ο σκοπός αυτού είναι να διασφαλιστεί ότι ακόμη και αν κάποιος έχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή δεν θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και αλληλογραφία.

2.8 Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Επιθυμούμε να παρέχουμε στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας χρήσιμες πληροφορίες, υπηρεσίες και προϊόντα. Προτεινόμενα προγράμματα και περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων ενδέχεται να συνδέουν τους χρήστες μας με ιστοσελίδες τρίτων στον ιστότοπο της BPI. Η BPI δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων τρίτου μέρους, παρ’ όλο που  θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Επιχειρηματικής Συμφωνίας.

Προσοχή: Περιστασιακά ενδέχεται να αλλάξουμε αυτήν τη δήλωση απορρήτου. Για παράδειγμα, καθώς ενημερώνουμε και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, νέες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν τροποποιήσεις στη δήλωση προστασίας προσωπικού απορρήτου. Συνεπώς, ελέγξτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

2.9 Ανακοίνωση για τη μη διάκριση

Η BPI δεν κάνει διακρίσεις βάσει της φυλής, του χρώματος, της εθνικής προέλευσης, της ηλικίας, της αναπηρίας ή του φύλου. Η BPI δεν αποκλείει τους ανθρώπους ή τους αντιμετωπίζει διαφορετικά λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας ή φύλου.

2.10 Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας:

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας περί ιδιωτικού απορρήτου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς στα στοιχεία που θα βρείτε παραπάνω στο κείμενο αυτό.  Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει επαρκείς πληροφορίες για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε όλα τα αρχεία σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης αυτών των δικαιωμάτων, επικοινωνήστε μαζί μας.

2.11 Πώς να υποβάλετε μια καταγγελία:

Εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά σας δικαιώματα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία στη BPI ή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια (cvce.eu). Η BPI δεν θα αντιδράσει εναντίον οποιουδήποτε ατόμου για την υποβολή καταγγελίας. Μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία γράφοντάς μας στη διεύθυνση που υπάρχει στην της συγκεκριμένης NPP.